Aktivity

Dětské hry

Nejenom zábava, ale i rozvoj zdravé soutěživosti, motivace k lepším výkonům a vzájemná soudržnost jsou cílem veškerých dětských her, které bývají zařazovány jako přirozená součást zábavného programu vybraných akcí sdružení.

Rozvoj manuálních dovedností

Děti musí být schopny navazovat vztahy, dělit se, společně si hrát, pracovat ve skupině, sedět a poslouchat, plynule mluvit a být schopny vzdálit se od rodičů. Proto musí zvládnout řadu dovedností, a mít i určité vědomosti, aby v dětském kolektivu obstály.