Ježíškova dílna

Hrátky s keramickou hlínou na koupališti v Bořislavi 10.11.2019 od 15.hodin.