Předsilvestří 2018 & mimořádná členská schůze.

27.12.2018
Tradiční příprava na příchod konce roku.
Mimořádná členská schůze - volby místopředsedy spolku, seznámení s GDPR pro potřeby spolku.