Velikonoční rej

Místo a čas: v sobotu 4.4.2015 od 10 hod. v klubovně Abasta Bořislav, o. s.

Přijďte se zúčastnit Velikonočního reje na koupališti v Bořislavi, který se bude konat v sobotu 4.4.2015 od 10 hod. na koupališti v Bořislavi.
Zveme všechny děti i dospěláky, aby přišli společně obarvit velikonoční výslužku, vyrobit pěknou velikonoční dekoraci a přiučit se velikonočnímu pletení pomlázek pod vedením osvědčeného odborníka Ládi Kodejšky.
Abasta Bořislav, o. s. zajistí proutky na pletení pomlázek. Na barvení vajíček poskytneme barvy, výtvarné potřeby a materiál potřebný ke zdobení vajíček. Dohodli jsme se, že si každý přinese tolik vajec, kolik jich bude chtít obarvit.
Pokud se chcete podělit o vlastní techniky nebo nápady barvení vajec přineste na to materiál, popř. po konzultaci materiál nakupte a účet vám bude proplacen.
Na vzkazníku se můžete podělit o Vaše nápady a připomínky!
Budeme se těšit!

Víte že:

Velikonoce v lidovém povědomí jsou svátky jara, začínajícího nového života, jejichž kořeny sahají daleko do minulosti až k tradičním oslavám příchodu životodárného slunce a zrození nového života a oslavy jarní rovnodennosti (pravděpodobný prapůvodce těchto oslav), a jež jsou protkány mnoha rituály a zvyky. Pohanské rituály jsou hluboce zakořeněné a s křesťanskými se smísily až do podoby, kterou známe my. Zvyky jsou především spojeny se začátkem zemědělských prací a vyháněním dobytka - zde není žádná spojitost s Kristem. Z takových svátků se nám dochovaly jen masopust, filipojakubská noc, svatý Jan Křtitel a Velikonoce. K dávnověkým bohům a bůžkům a jiným nadpřirozeným silám byli přidání středověcí křesťanští světci, Kristus a Bůh. Křesťanské zvyky k nám přinesli Cyril a Metoděj.

Vajíčko je vedle kříže a beránka klasickým symbolem Velikonoc. Symbolem začátku nového života, znovuzrození, symbolem zázraku, plodnosti, symbolem jara. V křesťanské kultuře je červené velikonoční vejce symbolem vzkříšení.

Pomlázka (jinak také mrskačka, šmerkust, šlehačka, švihačka, hodovačka, houdovačka, karabáč, sekačka, dynovačka, binovačka, pamihod, pamihoda, korbáč, kocar, karabina, čugár, tatar, žila atd.) je jedním ze symbolů Velikonoc. Je to nástroj (také zvyk), kterým chlapci na Velikonoční pondělí symbolicky šlehají děvčata. Je to spletený svazek měkkých vrbových proutků, který je na tenčím konci ozdoben barevnými pentlemi, které tam připlétají sama děvčata.
Slovo pomlázka vzniklo pravděpodobně od slova pomladit a šlehání dívek symbolizuje předání svěžesti, pružnosti a zdraví mladého jarního prutu.