Dětský den

Termín: 20.6.2015

Pořádáme ve spolupráci s obcí Bořislav na místním fotbalovém hřišti.