Rozvoj manuálních dovedností

Děti musí být schopny navazovat vztahy, dělit se, společně si hrát, pracovat ve skupině, sedět a poslouchat, plynule mluvit a být schopny vzdálit se od rodičů. Proto musí zvládnout řadu dovedností, a mít i určité vědomosti, aby v dětském kolektivu obstály.

Proto je velká část zájmů našeho občanského sdružení je zaměřena na různorodé ruční práce dětí (s pomocí rodičů i bez ní), které jsou koncipovány jako jednotlivé tématické akce nebo jsou doprovodnou součástí programů pro děti větších projektů sdružení. Mezi oblíbené tématické aktivity bezpochyby patří např. stavění papírových draků v rámci drakyjády, výroba zvířátek z přírodních materiálů, dlabání dýní, pletení pomlázek, výroba drobných dárků a dekorací. V rámci doprovodných programů vícedenních akcí si pak děti mohou osvojit své dovednosti jako je výroba kostýmů, základy šití, líčení, kreslení, vystřihování, lepení, stavba táborových zázemí, základy vaření apod.
Cílem je, kromě vlastní zábavy, rozvoj manuálních dovedností a zručnosti dětí, podněcování kreativního myšlení a dále pak budování jejich soběstačnosti a samostatnosti.