Procházení akcí

Členská schůze spolku

23.11.2019 od 17.hodin na koupališti v Bořislavi.

Ježíškova dílna

Hrátky s keramickou hlínou na koupališti v Bořislavi 10.11.2019 od 15.hodin.